ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท

มาแล้ว! อีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมแข่งขันโดยไม่เกี่ยงเพศ อายุ หรือการศึกษา!

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ตอน สุขง่ายๆ ได้ทุกที่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

– ประชาชนทั่วไป ไม่จากัดเพศ อายุ และการศึกษา ตั้งแต่ 1 – 3 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ จำกัด 1 ทีม ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น

– พนักงานและครอบครัวในสังกัด รฟม. และบริษัท หน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้

 

ประเภทการประกวด:

– ประเภทผลงานสร้างสรรค์

– ประเภทผลงานยอดนิยม

 

กำหนดระยะเวลา:

เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563

 

รางวัลการประกวด:

ประเภทผลงานสร้างสรรค์

– รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท

– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

 

ประเภทผลงานยอดนิยม

– มอบให้ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท (จากยอด Like & Share เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ)

 

ติดต่อสอบถาม:

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ โทร. 0 2059 1660 ต่อ 122

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...