ใครอยากติดปีกนี่คือเรื่องที่ควรรู้! ชวนเรียนพื้นฐานงานบริการบนเครื่องบิน ฟรี! บน Thai MOOC

อาชีพลูกเรือบนเครื่องบินโดยสารหรือที่รู้จักกันในนาม “แอร์โฮสเตส” นั้นถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นมากที่สุดเลยทีเดียว

ระหว่างที่ต้องรอเพื่อให้สายการบินต่างๆ เปิดรับสมัครรวมถึงต้องฝ่าฝันกับการแข่งขันที่ทวีคูณขึ้นทุกปี วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ มาแนะนำเพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมได้ตั้งแต่เนิ่นๆ กับคอร์สเรียนออนไลน์ที่ทั้งฟรี! ทั้งจัดตารางเรียนได้ตามสะดวก

 

 

การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน (Inflight Service Learning):

เป็นเรียนรู้การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ตามคุณวุฒิวิชาชีพสาขาต้อนรับบนเครื่องบิน โดยในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ทุกเรื่องที่ลูกเรือควรรู้ ตั้งแต่การทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไปจนถึงการดูแลความปลอดภัยและอื่นๆ ขณะที่เดินทาง

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ กระบวนการดำเนินงานในการให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการดำเนินงานด้านการดูแลความปลอดภัยในงานบริการบนเครื่องบิน

– ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการตรวจเช็คและเลือกใช้อุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

– ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและเลือกใช้อุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

– ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการให้บริการบนเครื่องบินและ สามารถอธิบายขั้นตอนในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในเที่ยวบินได้อย่างเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

– นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปได้

– สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

 

รายละเอียดบทเรียน:

 

เกณฑ์การผ่านรายวิชาเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี) :

– ตกลงรับเงื่อนไขรายวิชา (Course Agreement) 5 คะแนน

– กิจกรรมประเมินตนเอง (Checklist) 5 คะแนน

– แบบทดสอบหลังชั่วโมงเรียนรู้ (Post-Test) 30 คะแนน

– แบบทดสอบประมวลความรู้รายวิชา (Comprehensive Quiz) 30 คะแนน

– แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40 คะแนน

– ผู้เรียนต้องมีคะแนนสอบรวมทั้งหมด 70% ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับใบประกาศนียบัตรในระบบได้

 

หมดเขต:

31 พฤษภาคม 2020

 

วิธีสมัคร:

สามารถสมัครเรียนทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...