คอร์ส “การเขียน Essay” จาก University of California, Berkeley เรียนฟรี มีเกียรติบัตรรับรอง!!

University of California, Berkeley เปิดคอร์ส “How to Write an Essay” (การเขียน Essay) ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ฟรี และมีเกียรติบัตรรับรองให้แก่ผู้ที่ต้องการ (ในส่วนนี้ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกเกียรติบัตร $49 หรือประมาณ 1,500 บาท)

 

 

รายละเอียดคอร์ส:

– คอร์สเรียน 5 สัปดาห์ (5-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

– สอนโดยอาจารย์จาก University of California, Berkeley

– บทเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

หัวข้อ:

– Basic grammar terminology and understanding

– How to write effective sentences and paragraphs

– How to tackle writing introductions and conclusions

– Strategies for writing longer texts and thesis statements

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้ฟรีที่ www.edx.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.edx.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...