เชิญเยาวชนประกวด ‘Eco-generation Regional Ambassadors’ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับการประกวด Eco-generation Regional Ambassadors ครั้งที่ 24 จาก Tunza โดยการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อค้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพเพื่อเป็นตัวแทนของ Tunza Eco-generation

พร้อมโอกาสในการวางแผนดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมในโครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคและประเทศ หากสนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เยาวชนอายุ 13 – 24 ปี โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2020

– มีความกระตือรือร้นที่จะเผยแพร่ข่าวสารและเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นในระดับโลก

– มีจิตใจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ:

– ผู้ดำรงตำแหน่งต้องโพสต์รายงานอย่างน้อย 2 ฉบับต่อเดือน เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในภูมิภาค

– ผู้ดำรงตำแหน่งต้องตรวจสอบกล่องอีเมลและฟอรัมของ Eco-generation อย่างสม่ำเสมอ

– ผู้ดำรงตำแหน่งต้องวางแผนและดำเนินการรณรงค์และกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม TUNZA Eco-generation ในชุมชนท้องถิ่น

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม

– ส่งเสริมการสร้างความตะหนักด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร

– รายงานที่ทำจะถูกตีพิมพ์ในนิตยสารรายเดือนของ Tunza Eco-generation

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

tunza.eco-generation.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...