Bangkok Airways รับสมัครเพื่อนร่วมงานคนใหม่ เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท

โอกาสมาถึงแล้ว! สำหรับใครที่อยากร่วมงานกับสายการบิน Bangkok Airways เพราะขณะนี้ทางองค์กรได้ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ในตำแหน่ง Station Emergency Response Planning

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ขอบเขตและความรับผิดชอบในตำแหน่งนี้:

ช่วงปกติ (Non-Crisis Time)

– วางแผน กำหนดรูปแบบการทบทวน แผนรองรับเหตุฉุกเฉินประจำสถานี ร่วมกับนายสถานี และนำเสนอปรับปรุงแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน สถานีต่างๆ (Station Crisis & Emergency Response Manual – S-CERM) ประจำปี ซึ่งจะภายใต้การดูแล ของผู้จัดการแผนกวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่าแผนฯ สามารถใช้งานได้ทันที และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

– ประเมิน ขั้นตอนการปฏิบัติ ในคู่มือแผนฉุกเฉินสนามบิน และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ของแต่ละสถานีการบิน รวมทั้งมีหน้าที่แก้ไขให้แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ประจำสถานีต่างๆ (Station Crisis & Emergency Response Manual – S-CERM) ให้สอดคล้องกับแผนฉุกเฉินของสนามบิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ตามสภาพการณ์ของแต่ละสถานี

– ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน หรือให้คำแนะนำ แก่สถานีต่างๆ ในระหว่างการทบทวนแผนรองรับฉุกเฉิน และการฝึกซ้อม ประจำปีของแต่ละสถานี เพื่อให้การทบทวนคู่มือเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

– อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือ ในการฝึกอบรม และฝึกซ้อม ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินประจำสถานี ให้เข้าใจสถานการณ์ที่ทีมฯจะต้องเผชิญ ในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

– เตรียมข้อมูล และเอกสารประกอบ ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่ได้มาจากการตรวจสอบทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือน, สายการบินคู่ค้า (Codeshare Partners), IATA (IOSA) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินระดับสถานี

 

ช่วงภาวะฉุกเฉิน/วิกฤต (Crisis Time)

– ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก และอำนวนความสะดวกต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดกับ ทีมสนับสนุนส่วนกลาง ทีมอาสามัครช่วยเหลือพิเศษ และ/หรือทีมที่สนับสนุนภายในองค์กร เพื่อการปฏิบัติการในรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นไปตามแผนที่กำหนด

– เดินทางไปยังสถานี/พื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดกับทีมรับมือเหตุฉุกเฉินประจำสถานี (Station Crisis Response Team – SCRT) ทีมสนับสนุนส่วนกลาง (Go Team), ทีมอาสามัครช่วยเหลือพิเศษ (CARE Team) จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ

 

คุณสมบัติ:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่สมัคร

– มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลคะแนน TOEIC 600 คะแนนขึ้นไปและยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร

– มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Excel, PowerPoint ในระดับดี

– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาการทำงานอันจำกัด

– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

– มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องยาวนานในช่วงการเกิดเหตุฉุกเฉิน/วิกฤต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– วันและเวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ – ศุกร์ / 08.00 – 17.30 น.

– สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารปฏิบัติการ Bangkok Airways Operations Complex ถนนบางนา-ตราด สมุทรปราการ

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ รีบส่งใบสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!

 

ที่มา: thenxchapter

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...