ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-จาการ์ตา+เงินรางวัลอื่นๆ

ประเทศไทยและอินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้นำความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์เข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองฯ และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินโดนีเซียให้แก่สาธารณชน โดยผลงานตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะใช้ประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือไทย – อินโดนีเซียได้ตลอดปี 2563

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย ชิงบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ – กรุงจาการ์ตา พร้อมเงินรางวัล

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

บุคคลทั่วไป สัญชาติไทยหรืออินโดนีเซีย

 

กำหนดระยะเวลา:

– เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2563

– ประกาศผลการตัดสินวันที่ 15 มกราคม 2563 ทาง

เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ

เว็บไซต์กรมเอเชียตะวันออก

เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ – กรุงจาการ์ตา จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ – กรุงจาการ์ตา จำนวน 1 ที่นั่ง พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

– โทร : 0 2203 5000 ต่อ 14423

– อีเมล : 70indothai@gmail.com

 

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...