ประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM” ชิงเงินรางวัลและอื่นๆ

เพื่อผลิตสื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยการใช้ถุงยางอนามัย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 18 – 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

รูปแบบ:

การประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สมัครเป็นทีมๆ ละ 3 คน ผู้สมัครอายุระหว่าง 18 – 24 ปี

– ผู้สมัครที่เป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปวส.) ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ 1 คน

– สถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนทีม

– ผู้สมัครสามารถส่งไฟล์ผลงานคลิปวีดีโอระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2563

– ผู้สมัครต้องมีอุปกรณ์ในการผลิตคลิปวีดิโอ เช่น สมาร์ทโฟน กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

กำหนดระยะเวลา:

สมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– เกียรติบัตรสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมประกวดทุกคน

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณวรัญญา เบอร์โทร 080-272-4301

– อีเมล [email protected]

– ภายในวันและเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

ที่มา: สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...