ทุนซีพี ออลล์สำหรับเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้รวม 400 ทุน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพ แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

 

 

รายละเอียดทุนการศึกษา:

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 200 ทุน

คุณสมบัติ

– ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

– อายุ 15-18 ปี

– ศึกษาสายอาชีพในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 50 ทุน

คุณสมบัติ

– ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

– อายุ 18-22 ปี

– ศึกษาสายอาชีพในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

 

3. ปริญญาตรี จำนวน 150 ทุน

คุณสมบัติ

– ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

– อายุ 18-24 ปี

– ศึกษาสายอาชีพในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

 

วิธีการสมัคร:

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับทุนการศึกษา 2562 ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)

 

ปิดรับสมัคร:

ติดต่อขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sbpac.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...