ทุน Radboud สำหรับนักศึกษานอกเขตเขตเศรษฐกิจยุโรป รวม 30 ทุน

อยากเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ห้ามพลาด!! กับทุน Radboud ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษานอกเขตสหภาพยุโรปรวม 30 ทุนการศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมส่วนลดค่าเล่าเรียน 80% ค่าวีซ่า Residence permit ค่าประกันสุขภาพ และ Liability insurance

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาต่อไปนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเรียนต่อจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ และผู้สมัครจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุน Radboud โดยแนบเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ Reference Letter 2 ฉบับ และ CV (ภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับในระบบ OSIRIS Application system

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ru.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...