Pattaya Aviation เปิดรับสมัคร Passenger Service Agent ประจำสนามบินเชียงราย

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (Pattaya Aviation) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานตําแหน่ง Passenger Service Agent ปฏิบัติงานให้สายการบิน Thai Vietjet Air ณ สนามบินเชียงราย

 

 

รายละเอียด:

รูปแบบ: งานประจํา

สถานที่: สนามบินเชียงราย

เวลาทํางาน: สามารถทํางานเป็นกะได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ: บริการผู้โดยสารภายในสนามบิน, ทําหน้าที่ Check In และดูแลผู้โดยสาร, ตรวจสอบสัมภาระ, จัดเตรียมเอกสารการบิน, จัดให้มีข้อมูลเที่ยวบินให้กับผู้โดยสาร, ขายตั๋วเครื่องบิน

 

สวัสดิการ:

– ค่าครองชีพ

– ค่าเบี้ยขยัน

– ค่ายานพาหนะ

– ค่า OT ล่วงเวลา

– ตรวจสุขภาพประจําปี

– ประกันสังคม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เพศ: ชาย, หญิง

อายุ: 20 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– TOEIC ขั้นต่ำ 400 คะแนน

– มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงาน

– ถ้ามีประสบการณ์ในการทํางานด้านการบริการผู้โดยสารมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Resume ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด

– รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป

– สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด

– สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด

– สําเนาหลักฐานการศึกษา จํานวน 1 ชุด

– หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรมตามกฎหมายที่กองทะเบียนประวัติ (ผลการตรวจต้องระบุว่าไม่พบประวัติอาชญากรรม) (ตัวจริงพร้อมสําเนา 1ชุด)

– ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น) (ตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด)

– สําเนาผลคะแนนสอบ TOEIC คะแนน (นําตัวจริงมาแสดงในกรณีที่สมัครด้วยตัวเอง) จํานวน 1 ชุด

– สําเนาใบผ่านทหาร หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น จํานวน 1 ชุด

– สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) (นําตัวจริงมาแสดงในกรณีที่สมัครด้วยตัวเอง) จํานวน 1 ชุด

– สําเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด

***กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสําเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ***

 

วิธีการสมัคร:

อ่านคำแนะนำวิธีการสมัคร คลิกที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.pattayaaviationgroup.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...