ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ

ข่าวดี!! สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน เมื่อได้รับทุนและสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ตำแหน่งเริ่มต้นของผู้พิพากษา)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาดังต่อไปนี้

– กฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

– กฏหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

– กฏหมายเทคโนโลยี เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมาย กับเทคโนโลยี เช่น Blockchain, AI, Machine Learning, Big data

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางเว็บไซต์ oia.coj.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

28 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

oia.coj.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...