ขอเชิญเข้าร่วม Greifswald International Students Festival งานประชุมสำหรับนักศึกษาที่เยอรมนี

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Greifswald International Students Festival งานประชุม (ระยะเวลา 9 วัน) สำหรับนักศึกษาที่ประเทศเยอรมนี

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการสนับสนุนที่พัก อาหาร  และเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

– สามารถรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการได้

– สิ่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีความสนใจและมีความชอบเกี่ยวกับหัวข้อที่อภิปรายในงาน

– มีความตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านบวกให้แก่ชุมชนบ้านเกิด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

students-festival.de

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...