ขอเชิญเยาวชนร่วมประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”

อีซูซุร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญเยาวชนไทยมาร่วมแต่งแต้มความคิดสร้างสรรค์ ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมวิกฤติ…ชีวิตยากเข็ญ” ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี

2. ต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน จากระดับการศึกษาและโรงเรียนเดียวกัน โดย 1 คน สังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

 

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด:

รูปแบบของผลงาน: ภาพวาดโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โดยวาดภาพระบายสีและเขียนคำขวัญไว้ใต้ภาพ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ (ไม่จำกัดประเภทสี)

ขนาดกระดาษ: 11 1/2 นิ้ว x 16 1/2 นิ้ว (A3) ต่อ 1 ผลงาน วาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษ

** เขียนชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียนและที่อยู่ของสมาชิกในทีมที่ด้านหลังภาพด้วย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัครและรายละเอียดกิจกรรม

 

วิธีการสมัคร:

– ขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษาประจำจังหวัดทุกแห่ง และโชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ (ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาได้)

– ส่งใบสมัคร รูปถ่าย และผลงานมาที่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: 02-966-2127-9 วงเล็บมุมซอง (โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562)

– ในใบสมัครต้องมีตราประทับของทางโรงเรียน และลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่

– ผู้สมัครส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์โดยไม่มีการพับภาพ ภายในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว (ใบสมัคร 1 ชุด ต่อผลงาน 1 ชิ้น)

 

ปิดรับสมัคร:

17 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

isuzu-tis.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...