มาแล้ว!! คอร์สเรียนออนไลน์ “โอกาสทางธุรกิจในเอเชียตะวันออก” เรียนฟรีถึง 20 ม.ค. 63

เว็บไซต์ Thai MOOC เปิดคอร์สออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ฟรี ในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจในเอเชียตะวันออก (Business Opportunities in East Asia)”

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2563

 

 

แนะนำรายวิชา:

อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ที่มีจำนวนประชากร 1 ใน 10 ของโลก และประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ซึ่งเป็นศักยภาพอย่างหนึ่งของตลาดใหม่ หลังจากที่มีการรวมกลุ่มกันเป็น “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ประกอบกับนโยบาย “1 แถบ 1 เส้นทาง” (One Belt One Road) ของประเทศจีน

ทำให้ทุกประเทศมุ่งลงทุนในเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเชียนและประเทศจีน สำหรับบุคคลที่ต้องการเข้าไปทำธุรกิจหรือทำงานในภูมิภาคนี้ จะต้องระมัดระวังและมีความรู้และเข้าใจเรื่องใดบ้าง

รายวิชานี้จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวัน โดยจะแนะนำข้อมูลด้านการพัฒนาของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม อุตสาหกรรมข้ามพรมแดน (Cross-Border Industry) และกรณีศึกษาของ “สตาร์ทอัพ” (Startup) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากขึ้น ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายนี้

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

1. รู้จักและเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในอาเซียน

2. เข้าใจจุดแข็งและความท้าทายของการพัฒนาของประเทศกลุ่มอาเซียนในอนาคต

3. รู้จักอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

4. เข้าใจประเด็นสังคม วัฒนธรรม และศาสนา เพื่อจะได้ระมัดระวังในการประกอบธุรกิจและการทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน

5. เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศจีน

6. เข้าใจจุดแข็งและและความท้าทายของการพัฒนาของประเทศจีนในอนาคต

7. เข้าใจประเด็นสังคม วัฒนธรรม และศาสนา เพื่อจะได้ระมัดระวังในการประกอบธุรกิจและการทำงานในประเทศจีน

8. เข้าใจการพัฒนาและความท้าทายในอนาคตของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของไต้หวัน

9. เข้าใจประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและจุดแข็งของอุตสาหกรรมไต้หวัน

 

กลุ่มเป้าหมาย:

1. ผู้เรียนในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน

2. เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจหรือนักศึกษาสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ที่สนใจด้านอาเซียนและจีน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้ที่ thaimooc.org

 

ปิดรับสมัคร:

สามารถเข้าไปเรียนในเว็บไซต์ได้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...