ข่าวดี!! Vietnam Airlines เปิดรับ “Airport Operation Staff” สมัครภายใน 31 ธันวาคมนี้

เวียดนาม แอร์ไลน์ (Vietnam Airlines) สายการบินแห่งชาติของประเทศเวียดนามกำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “Airport Operation Staff” ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตังแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศชาย / หญิง สถานภาพโสด

2. อายุไม่เกิน 26 ปี

3. สัญชาติไทย

4. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

5. มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง

6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคลอ่งแคล่ว (มีคะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป)

7. มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้และเป็นคนขยันขันแข็ง

8. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– ภาพถ่ายผู้สมัครขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

– เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา / คะแนน TOEIC (ไม่เกิน 1 ปี)

– หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร

– Recommendation Letter (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง CV พร้อมกับภาพถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร ถึง Ms. Wanna Tuntitipwan ทางอีเมล wanna@vietnamairlines.com

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.job4thai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...