แนะนำ 4 ทุนการศึกษา เรียนต่อ Shrewsbury International School Bangkok

โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่ (ริเวอร์ไซด์) กรุงเทพ (Shrewsbury International School Bangkok) มีทุนการศึกษามอบให้สำหรับนักเรียนที่แสดงความสามารถโดดเด่นในหลากหลายวิชา สำหรับทั้งนักเรียนปัจจุบัน และนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียน

โดยนักเรียนที่สนใจสมัครรับทุน ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ตามที่โรงเรียนตั้งไว้ และสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเรียน จะต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา (และเอกสารประกอบการเรียน) นอกเหนือจากใบสมัครมาตรฐาน โดยรายละเอียดทุนที่มีให้มีดังนี้

 

 

1. Academic Scholarships

ทุนการศึกษาด้านวิชาการมักจะมีให้เฉพาะนักเรียนที่เข้าเรียนในเกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นม.6) ที่มีความเป็นเลิศและความสม่ำเสมอในด้านวิชาการ นอกจากนี้ผู้สมัครต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และมีใจที่เปิดกว้าง ผู้สมัครจะต้องทำการเลือกทดสอบถึง 4 สาขาวิชาที่พวกเขาตั้งใจจะเรียนใน A Level

 

 

2. Art Scholarships

ทุนการศึกษาศิลปะมักจะเปิดให้เฉพาะนักเรียนที่เข้าเรียนในเกรด 10 ขึ้นไป(เทียบเท่าระดับชั้นม.4 ขึ้นไป) ที่สามารถแสดงความสามารถที่โดดเด่นรวมถึงความสนใจด้านศิลปะ ผู้สมัครที่เหมาะสมจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง และท้าทาย รวมถึงเป็นคนกระตือรือร้น ชอบสังเกตสิ่งรอบตัวเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และมีความรู้ด้านศิลปะเป็นอย่างดี

 

 

3. Drama Scholarships

ทุนการศึกษาด้านการละครมักจะเปิดให้เฉพาะนักเรียนที่เข้าเรียนในเกรด 10 ขึ้นไป (เทียบเท่าระดับชั้นม.4 ขึ้นไป) ที่มีความสามารถโดดเด่น และสนใจในศิลปะการแสดง มีความหลงใหลในโลกแห่งโรงละครและศิลปะการแสดง และนักเรียนที่ได้ทุนนี้จะต้องเรียนด้านการละครในระดับ AS และ A Level พร้อมได้มีส่วนร่วมในการแสดงละครรับบทนำตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา

 

 

4. Music Scholarships

ทุนการศึกษาด้านดนตรีเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีสิทธิ์สมัคร โดยมีเงื่อนไขเกณฑ์การรับทุนคือผู้สมัครต้องมีผลทดสอบ ABRSM อย่างน้อยในระดับเกรด 8 ขึ้นไปสำหรับเครื่องดนตรีชนิดแรก และ ระดับเกรด 6 ขึ้นไปในเครื่องดนตรีชนิดที่สอง หรือด้านการร้องเพลง

 

 

วิธีการสมัคร:

ดูข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

www.shrewsbury.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...