โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนที่สหรัฐฯ กว่า 12 สัปดาห์ พร้อมค่าครองชีพราว 200,000 บาท!

สถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ (The Institute for Conservation Research) แห่งสหรัฐอเมริกามอบทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรีเพื่อฝึกงานภาคฤดูร้อน

พร้อมทั้งร่วมงานวิจัยในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ Recovery Ecology, Population Sustainability, Community Engagement, Conservation Genetics, Plant Conservation, Reproductive Sciences และ Disease Investigations รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

สิ่งที่จะได้รับ:

ค่าครองชีพระหว่างเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 200,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

ระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้

1. 18 พฤษภาคม – 7 สิงหาคม 2020

2. 15 มิถุนายน 2020 – 4 กันยายน 2020

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสัญชาติ

– ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่าสามารถอยู่อาศัย และทำงานในสหรัฐอเมริกาในช่วงเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกกฎหมาย

 

เอกสารที่ต้องใช้:

– Cover Letter

– Curriculum Vitae

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่อีเมลของคุณ Katika Bade ที่ kbade@sandiegozoo.org

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

คำถามที่พบบ่อย

institute.sandiegozoo.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...