อีกหนึ่งโอกาสเพื่อเยาวชน!! โครงการฝึกงานกับ Thaioil Group พร้อมรับสวัสดิการจัดเต็ม

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

และทางบริษัทได้มีนโยบายรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับ Thaioil Group โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ประเภทของการฝึกงาน:

ฝึกงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

ช่วงเวลา : ตั้งแต่ ต้นเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม

 

สหกิจศึกษา

ช่วงเวลา : ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่สถาบันการศึกษากำหนด

 

สวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน:

– เบี้ยเลี้ยง

– ที่พัก

– รถรับ – ส่ง

– การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

– การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

– การใช้สโมสรไทยออยล์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ส่งเอกสารเพิ่มเติม มาที่ recruiment@thaioilgroup.com

เอกสารที่กำหนด

1) Resume

2) Transcript

3) รูปถ่าย 1 นิ้ว

4) สำเนาบัตรประชาชน

5) สำเนาทะเบียนบ้าน

6) เอกสารทางการทหาร

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.thaioilgroup.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thaioilgroup.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...