Thailand Green Design Awards 2020 รับสมัครทั้งวัยเรียนและบุคคลทั่วไป

มาแล้ว! กิจกรรมดีๆ ที่คุณจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลให้โลกใบนี้กลายเป็นสีเขียวได้อีกครั้ง กับเวทีการประชันไอเดียแห่งปี!!

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Thailand Green Design Awards 2020” ชิงรางวัล

 

 

ประเภทการประกวด:

– กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรีเท่านั้น)

– กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

 

กำหนดการ:

– รับสมัครวันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562 ปิดรับสมัคร และปิดรับการส่งผลงาน

– ตัดสินและประกาศผลในเดือนมกราคม 2563

– จัดแสดงผลงาน ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

– พิธีมอบโล่รางวัล เดือนมีนาคม 2563

 

ติดต่อสอบถาม:

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– โทร. 092-557-3022 และ 02-942-8600-3 ต่อ 601, 603

– อีเมล: tgda.kapi@ku.th

– Facebook: www.facebook.com/TGDA.Thailand

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Thailand Green Design Awards 2020

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...