ชวนนักเรียนม.ปลายประกวดคลิป “เมืองไทยไร้ขยะ” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชวนนักเรียนม.ปลาย ประกวดคลิป “เมืองไทยไร้ขยะ” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 62

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

– เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย

– เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้แสดงความสามารถพิเศษเชิงสร้างสรรค์ในการจัดทำคลิปเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อ “เมืองไทยไร้ขยะ”

– เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับนักเรียนและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช., กศน.)

2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน

3. ทุกทีมต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน/มีโรงเรียนส่งเข้าประกวดอย่างเป็นทางการ (มีลายเซ็นของผู้อำนวยการหรืออาจารย์ที่ปรึกษา) โดยไม่จำกัดจำนวนทีม

 

กติการประกวด:

1. ผลิตคลิปเชิงสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากขยะมูลฝอย ความยาว 1-3 นาที ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2562

2. ส่งผลงานคลิปด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บมุมซอง…ประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ “เมืองไทยไร้ขยะ”)

3. คัดเลือก และประกาศผลคลิปที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 10 ทีม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางเฟสบุ๊ค PR Ramkhamhaeng University

4. กำหนดการตัดสิน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รางวัลการประกวด:

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

รางวัลชมเชย (2 รางวัล) รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.studyruclip.ru.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...