ทุน “SAU SMART 63” เรียนฟรี 4 ปี จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีเข้ารับทุน “SAU SMART 63” ทุนเรียนฟรี 4 ปี ตลอดหลักสูตรการศึกษา

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนฟรี 4 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

เกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ต้องศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เวลา 4 ปี เท่านั้นโดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ย 5 เทอมการศึกษา)

2. จำนวนเงินที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

3. ระยะเวลาการให้ทุนตลอดหลักสูตรการศึกษา 4 ปี

4. มอบทุนให้โดยมีมูลค่าทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 3 ทุน

5. นำเอกสารวุฒิการศึกษาของโรงเรียนเดิมมาแสดง

6. เกณฑ์การตัดสินโดยคัดเลือกจากผู้มีคะแนนสูงสุด 1-3 จากการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาการขอรับทุน ต้องปฎิบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 ก.พ. 63 ทางเว็บไซต์

8. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 ก.พ. 63 สถานที่จะประกาศก่อนวันสอบ 2 วัน ประกาศผ่านทาง เว็บไซต์/เฟสบุ๊กมหาวิทยาลัยฯ

9. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 7 มี.ค. 63 ผ่านทาง เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก มหาวิทยาลัยฯ

10. รายงานตัว วันที่ 8 – 31 มี.ค 63 ณ ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่

11. พิธีมอบทุน วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

 

เกณฑ์การสละสิทธิ์:

ระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถ้าได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.00 จะเข้าเกณฑ์สละสิทธิ์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

app.sau.ac.th/sau-smart

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...