READ A THON By SE-ED ปรากฏการณ์แข่งขันอ่านหนังสือแบบมาราธอนครั้งแรกของไทย

SE-ED ชวนทุกท่านมาร่วมแข่งอ่านหนังสือแบบ ข้ามวัน ข้ามคืน อ่านเที่ยงวันยันเที่ยงคืน เพื่อลุ้นบินฟรีไปญี่ปุ่น แบบยกทีม พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

รายละเอียด:

– รับสมัครแข่งขันแบบทีม ทีมละ 5 คน

– รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 พ.ย. 62 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

– ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน พร้อมดาวโหลดเอกสารใบสมัคร คุณสมบัติ และกติกาการแข่งขัน

– ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ทำตามกติกาอย่างครบถ้วนเท่านั้น

– ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

– คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

*เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 31 มี.ค. 63

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นโรคติดต่อ

3. ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้มีโรคประจำตัวหรืออาการดังต่อไปนี้เข้าร่วมการแข่งขัน

– โรคความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด หรือ ลิ้นหัวใจรั่ว

– โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและกลุ่มโรคหัวใจอื่นๆ

– โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติ

– โรคความดันโลหิต

– โรคไมเกรน

– โรคหอบหืด

– โรคติดต่ออย่างร้ายแรง

– โรคตาใดๆ ที่ห้ามการใช้สายตาเป็นเวลานาน

– โรคอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดภาวะเฉียบพลันจากการพักผ่อนน้อย

4. ผู้สมัครมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดงานทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน

5. ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครฉบับจริง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร มายังผู้จัดงาน ที่เวสต์เกตฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 00 – 10.30 น. ก่อนเริ่มการแข่งขัน

6. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

7. ผู้จัดงานไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้ :

– ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดงานจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

– การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

– การล่าช้าของการแข่งขัน

– ค่าจอดรถ, ค่าเดินทาง และค่าที่พักของผู้เข้าแข่งขัน (หากผู้สมัครนำรถมาจอดระหว่างการแข่งขันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)

8. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน รวมถึงขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร

9. ผู้จัดงานไม่รับผิดชอบความผิดพลาดจากอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEMS) ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้การสมัครรวมถึงข้อมูลในการสมัครผิดพลาด ซึ่งก่อให้เกิดการเสียสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น

10. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานและ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งผู้สมัครตกลงยินยอมให้นำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง สถิติการแข่งขันเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้สมัครอีกแต่อย่างใด

11. ผู้สมัครรับทราบว่าคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้ง หรือ อุทธรณ์ใดๆ ได้ และไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการตัดสินดังกล่าวแต่อย่างใด

12. ผู้เข้าแข่งขันห้ามใช้ยา สารกระตุ้น หรือเครื่องดื่มชูกำลังใดๆ ยกเว้นกาแฟพร้อมดื่ม หรือของว่างที่ผู้จัดงานจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ผู้เข้าแข่งขันในปริมาณที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครฟรี!! คลิกเลย >> http://bit.ly/ReadAthon

 

ปิดรับสมัคร:

29 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

news.se-ed.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...