กำหนดสอบกพ. ภาค ก พิเศษ ประจำปี 63 มาแล้ว!! ใครกำลังรอเตรียมตัวไว้ได้เลย!!

ทุกๆ ปีทางสำนักงานก.พ.จะจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยจะเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนที่สนใจและบุคลากรทางราชการได้มาลงทะเบียน

 

 

ในครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 2563 (สำหรับส่วนราชการ) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มกราคม 2563

 

กำหนดการ

 

ภาค ก พิเศษ คือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เหมือนกับการสอบ ภาค ก รอบทั่วไปที่เปิดสอบปีละครั้ง แต่จะต่างกันตรงที่ ภาค ก พิเศษ จะเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อเปิดสอบภาค ก. พิเศษ

โดยมีเงื่อนไขคือหากผู้สมัครสอบตำแหน่งต่างๆ ของส่วนราชการที่เปิดรับสมัครและผู้สมัครคนนั้นยังสอบไม่ผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. คุณต้องสอบให้ผ่านภาค ข หรือ ภาค ข, ภาค ค (แล้วแต่หน่วยงานที่รับสมัครกำหนด) เสียก่อนจึงจะสามารถมีสิทธิสมัครเข้าสอบภาค ก พิเศษได้

 

 

และหากคุณสอบผ่านภาค ก พิเศษ คุณก็จะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเหมือนกันกับการสอบ ภาค ก รอบทั่วไป และสามารถนำหนังสือรับรองฉบับนี้ใช้สอบกับหน่วยงานอื่นที่รับสมัครสอบจากผู้ที่ผ่านภาค ก ของ ก.พ. แล้วได้ตลอดไปจนกว่า ก.พ. จะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

 

 

ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถเข้าสมัครตามส่วนราชการข้างต้น และหากสอบผ่าน ภาค ข แล้ว ส่วนราชการจะประกาศให้มาสมัครภาค ก พิเศษ อีกครั้ง โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษได้ที่ job2.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2563

 

ที่มา: สำนักงานก.พ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...