ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รวมกว่า 307 ทุน

ข่าวดี!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 5 ประเภททุน รวมกว่า 307 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีทั้งหมด 5 ประเภททุน

1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 68 หน่วยทุน รวม 69 ทุน

2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
มีจำนวน 204 หน่วยทุน รวม 205 ทุน

3. ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 3 หน่วยทุน รวม 3 ทุน

4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

5. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 13 หน่วยทุน รวม 25 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครของทุนแต่ละประเภท คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครสอบ คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักงาน ก.พ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...