เปิดรับสมัครรุ่น 2 แล้ว!! คอร์สออนไลน์ “กฎหมายกับธุรกิจ ” เรียนฟรี มีเกียรติบัตรรับรอง

เปิดรับสมัครอีกครั้ง!! กับบทเรียนออนไลน์จาก Chula MOOC วิชากฎหมายกับธุรกิจ (Law for Business) โดยรอบนี้เป็นการรับสมัครเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งจะเน้นเนื้อหาไปที่กฎหมายกับธุรกิจยุค Thailand 4.0 และภาษีกับธุรกิจ

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

ความรู้ทางด้านกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากกว่าการเป็นลูกจ้าง หรือเป็นทั้งลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนไปพร้อมกับการทำธุรกิจเล็กๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ บน Social Network

การทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ (Startup) หรือว่าการทำธุรกิจแบบ SMEs ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายอยู่ ณ ตอนนี้ ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่นิสิตและประชาชนทั่วไปควรรู้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยเนื้อหาประกอบด้วย

 

บทที่ 3 กฎหมายน่ารู้สำหรับ Online Business

– กฎหมายกับการทำธุรกิจยุค Digital Economy

– กฎหมายที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง ?

– การทำธุรกิจออนไลน์ต้องเสียภาษีอย่างไร ?

– กฎหมายภาษีอากรในการทำธุรกิจ

– เปิดกิจการใหม่ต้องรู้กฎหมายภาษีอะไรบ้าง ?

 

บทที่ 4 กฎหมายภาษีอากรน่ารู้

– กิจการประเภทไหนบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

– พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

– การวางแผนภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

– ภาระภาษีของร่วมค้า (Joint Venture) และ กิจการค้าร่วม (Consortium)

– ลักษณะธุรกิจ SMEs ในทางกฎหมายคืออะไร ?

 

บทที่ 5 กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ SMEs

– ภาษีธุรกิจ SMEs ที่ต้องรู้

– หน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจ SMEs

– สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ SMEs

– ข้อควรรู้ของการลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs

– ผลกระทบด้านกฎหมายของ SMEs ไทย จากข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธะกรณีต่างๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน (ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนฟรี คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เริ่มลงทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2562

สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...