ค่ายแนะแนวจิตวิทยา “ค่ายจับจิต แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9” เปิดรับสมัครแล้ว!!

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้กับค่าแนะแนวจิตวิทยา “ค่ายจับจิต แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 JUBJIT 9: FIND THE TRUTH️‍️️‍️” ที่จัดโดยกลุ่มนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดค่ายมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 – 6 หรือเทียบเท่า) ไม่จำกัดแผนการเรียน

2. มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึงสามารถพักค้างแรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

3. มีความสนใจในศาสตร์วิชาความรู้ด้านจิตวิทยา

4. ไม่เคยเข้าร่วมค่ายจับจิตครั้งใดมาก่อน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบขออนุญาตจากผู้ปกครอง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง)

– สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง) หรือเอกสารที่ใช้ยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ที่ทางโรงเรียนทำการรับรองให้ (เช่น ปพ.1 หรือ ปพ.7 พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง)

– รูปถ่ายของผู้สมัคร เห็นใบหน้าชัดเจน จำนวน 1 รูป (ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปนักเรียน และรูปถ่าย ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

– หลักฐานยืนยันการชำระค่าสมัคร จำนวน 33 บาท

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

25 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อ่านระเบียบการเพิ่มเติมได้ที่นี่

สามารถติดต่อกับพี่ค่ายทางโทรศัพท์ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.00 น.

พี่แบมบู:เบอร์โทรศัพท์ 088-4533779

พี่เตย:เบอร์โทรศัพท์ 087-6793231

พี่ปอนด์:เบอร์โทรศัพท์ 092-3247575

พี่โอปอล์:เบอร์โทรศัพท์ 097-2380341

FB: ค่ายจับจิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IG: jubjit.thammasat

TW: jubjit_tu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...