ข่าวดี!! รับสมัครผู้ฝึกงานด้านเทคนิคทั้งชาย-หญิงเพื่อไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan

รับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศชายและเพศหญิง)

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

 

กำหนดการ:

กำหนดการรับสมัครสำหรับเพศหญิง 2-4 ธันวาคม 2562

กำหนดการรับสมัครสำหรับเพศชาย 2-13 ธันวาคม 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

3. ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

4. ไม่มีรอยสัก

5. ขยันอดทน

6. อายุ 20-30 ปีบริบูรณ์

7. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

8. สายตาปกติไม่บอดสี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่กรมการจัดหางานประจำจังหวัด ทั่วประเทศ **สอบที่ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น**

 

ปิดรับสมัคร:

สำหรับเพศหญิง 4 ธันวาคม 2562

สำหรับเพศชาย 13 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

IMM In Japan

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...