ANU ประเทศออสเตรเลีย แจกทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติกว่า 150 ทุน!

ประเทศออสเตรเลียเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีทุนการศึกษาแจกให้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจศึกษาต่อ

หนึ่งในทุนที่น่าสนใจคือทุน Global Diversity ให้นักศึกษาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย The Australian National University (ANU) รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 150 ทุน ทุนการศึกษาละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 754,250 บาท) เป็นเวลา 2 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักเรียนต่างชาติ

– เป็นพลเมืองของประเทศที่ทาง ANU กำหนดไว้

– ได้รับเข้าศึกษาต่อที่ ANU College หรือ ANU

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจต้องสมัครเรียนใน ANU College หรือ ANU แล้วส่งเอกสารการสมัครเรียนเพื่อขอรับทุน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ สมัครเรียนได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

anu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...