เข้าร่วมฟรี!! สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ท่องเที่ยวชุมชน ต้นแบบจากญี่ปุ่น”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ท่องเที่ยวชุมชน ต้นแบบจากญี่ปุ่น” โดยความร่วมมือ 4 หน่วยงานได้แก่หอการค้าไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP), JETRO และ JCC เปิดให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนแล้ว

 

 

กำหนดการ:

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน 10201 ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

รายละเอียดกิจกรรม:

1. กิจกรรมสัมมนา

1.1 หัวข้อ “การถอดรหัสความสำเร็จร้านของฝากประเทศญี่ปุ่น” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก Okage Yokocho ประเทศญี่ปุ่น

1.2 หัวข้อ “เพิ่มมูลค่าท่องเที่ยวชุมชนด้วยการออกแบบและบรรจุภัณฑ์” โดย วิทยากรทรงคุณวุฒิ จาก SCG

1.3 การถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบัติการ (Workshop) โดย ตัวแทนทั้ง 4 กลุ่ม (ที่ได้รับการคัดเลือก)

2. กิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จ” (สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 40 ราย เท่านั้น)

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนสัมมนาได้ที่ https://www.jetro.go.jp/form5/pub/bgk/souvenir2019

ลงทะเบียน Workshop ได้ที่ https://www.jetro.go.jp/form5/pub/bgk/workshop_souvenir

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สัมมนา ฟรีช่ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...