การประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ชิงทุนการศึกษารวม 320,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

เปิดรับสมัครแล้ว!! การประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ชิงทุนการศึกษารวม 320,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี

 

 

เทคนิค:

ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ

 

ประเภทการสมัคร:

รุ่นอายุ 6 – 9 ปี ขนาด A4 ใช้กระดาษ หรือผ้าใบ หรือวัสดุอื่น ๆ ก็ได้

รุ่นอายุ 10 – 12 ปี ขนาด A3 ใช้กระดาษ หรือผ้าใบ หรือวัสดุอื่น ๆ ก็ได้

รุ่นอายุ 13 – 16 ปี ขนาด A3 ใช้กระดาษ หรือผ้าใบ หรือวัสดุอื่น ๆ ก็ได้

รุ่นอายุ 17 – 18 ปี ขนาด 60 x 80 cm ใช้กระดาษ หรือผ้าใบ หรือวัสดุอื่น ๆ ก็ได้

 

รางวัล:

ระดับเยาวชนอายุ 6 – 9 ปี จำนวน 13 รางวัล รวมทั้งหมด 50,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 10,000 บาท

รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 30,000 บาท

ระดับเยาวชนอายุ 10 – 12 ปี จำนวน 13 รางวัล รวมทั้งหมด 70,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 7,500 บาท จำนวน 15,000 บาท

รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 40,000 บาท

ระดับเยาวชนอายุ 13 – 16 ปี จำนวน 13 รางวัล รวมทั้งหมด 90,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 20,000 บาท

รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 50,000 บาท

ระดับเยาวชนอายุ 17 – 18 ปี จำนวน 13 รางวัล รวมทั้งหมด 110,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท จำนวน 25,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 12,500 บาท จำนวน 25,000 บาท

รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท จำนวน 60,000 บาท

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด: ขนาด 310.72 KB

ใบสมัครการประกวด: ขนาด 124.18 KB

 

วิธีการสมัคร:

ส่งผลงานได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ สถานสงเคราะห์เด็กในยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dcy.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...