ค่าย Click Camp ครั้งที่ 12 โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Click Camp ครั้งที่ 12 นี้ จัดขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูล ความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ค้นหาความชอบของตัวเอง (มีประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วม)

 

 

กำหนดการจัดค่าย:

7-10 กุมภาพันธ์ 2563 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดค่าย:

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

น้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมค่ายได้ ที่นี่ 

(หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย 800 บาท)

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Click Camp

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...