สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่รับสมัคร “เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษา (เมียนมา)”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษา (เมียนมา) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน (สัญญาต่อปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เพศชาย / หญิง

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. สำเนาแสดงผลการศึกษา

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ใบรับรองแพทย์ (ตามระเบียบ กพ.)

4. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562

สอบสัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.0-5311-2911 – 14 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...