YSEALI แจกทุนเต็มจำนวน เสริมสร้างพลังหญิงในเอเชีย ที่กรุงจาร์กาตา ประอินโดนีเซีย

โอกาสดีสำหรับสาวๆ ทุกคนที่มีอายุ 20 – 30 ปีในประเทศไทย ที่มีความสนใจด้านความเท่าเทียมทางเพศ และการสร้างอำนาจให้ผู้หญิง เมื่อ YSEALI จัดโครงการ ASEAN Women’s Leadership Academy

โครงการเปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเครือข่ายสังคมร่วมกัน สามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าโครงการ:

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

– ค่าที่พัก

– ค่ากิจกรรมทั้งหมด

 

จุดประสงค์โครงการ:

1 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำหญิงที่เข้มแข็ง และมีเอกลักษณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้นำหญิง ช่วยให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่าย

3. เพื่อสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในกลุ่มผู้นำหญิง และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อาศัยในประเทศสมาชิก YSEALI และเป็นสมาชิกของ YSEALI สามารถสมัครสมาชิกได้ ที่นี่

– อายุ 20 – 30 ปี ณ เวลาที่สมัครและเข้าร่วมเวิร์กช็อป

– กำลังศึกษาอย่างน้อยในระดับอุดมศึกษา

– มีประสบการณ์และความสนใจด้านความเสมอภาคทางเพศ, การเสริมพลังทางเศรษฐกิจ และการสร้างอำนาจในผู้หญิง เป็นต้น

– ให้ความสนใจด้านการสร้างชุมชน และการสร้างเครือข่ายกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง

– มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

24 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.weduglobal.org

[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...