เปิดรับสมัคร “ทีมงานจิตอาสา” โครงการ YSEALI Hug Pee Baeng Nong

โครงการ YSEALI Hug Pee Baeng Nong สนับสนุนโดย YSEALI Younified US Embassy Bangkok เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าจากโครงการ YSEALI Academic Fellowship Institute และผู้นำเยาวชนที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้ภาษาอังกฤษผ่านการจัดกิจกรรม แรงกระตุ้นในการเปลี่ยนแปลง และวิธีการช่วยเหลือสังคม

รวมไปถึงแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านด่าน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ติดเขตพรมแดนไทย-กัมพูชา ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งว่าเด็กเหล่านั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและพัฒนาสังคมไปพร้อมกัน ตลอดจนสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงใช้ในการทำงาน ในปัจจุบันและอนาคตได้

ทีมงานจัดทำโครงการขอเชิญชวนนักศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี หรือเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมเตรียมกิจกรรมต่างๆ กับทางโครงการได้ สมัครเป็น “ทีมงานจิตอาสา” เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

 

กำหนดการ:

โครงการจะจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือคณะที่ศึกษาอยู่

2. เป็นผู้มีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือสังคม

3. เป็นผู้ที่มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

4. เป็นผู้ที่มีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ (ในระดับทั่วไป)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครได้ที่: https://forms.gle/TvYeCbiBtAnkemor7 (ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ)

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม 2562 เวลา 23.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 ทางเพจ Yseali Hug Pee Baeng Nong

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Yseali Hug Pee Baeng Nong

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...