ขอเชิญนักเรียนม.ปลายสมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ “TBS Business Quiz 2019”

เชิญน้องๆ ผู้มีความสนใจในด้านธุรกิจ มาประลองความสามารถกับ TBS Business Quiz 2019 การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ)

 

 

รางวัล:

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ

 

กำหนดการ:

แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ อาคารสอบยิมเนเซียม 4 ในงานบัญชีวิชาการ มธ ศูนย์รังสิต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. แต่ละทีมมีสมาชิกทีมละ 3 คน

2. สมาชิกในทีมเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมาจากโรงเรียนเดียวกัน

3. ในแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 ท่าน ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องมาในวันงาน

4. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่จำกัดจำนวนทีม

5. *** สมาชิกในทีมทุกคน ต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายืนยันตนในวันแข่งขัน

– บัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำนำถูกต้อง

หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งในทีม ไม่มีเอกสารดังกล่าว กรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแข่งขันทั้งทีม

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://forms.gle/X6ae7v6grFM6irBL7

 

ปิดรับสมัคร:

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

TBS Business Quiz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...