Robert Bosch Limited รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Corporate Information System

Bosch Group เป็นบริษัทผู้จัดหาเทคโนโลยีและบริการระดับชั้นนำของโลก โดยมีกลุ่มธุรกิจแบ่งออกเป็นสี่ส่วนได้แก่ กลุ่มโซลูชันแห่งการขับเคลื่อน กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร

ล่าสุดทาง Robert Bosch Limited ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Corporate Information System โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่ง:

โฆษณา / สื่อ / ครีเอทีฟ จำนวน 1 อัตรา

 

ค่าตอบแทน:

500 บาท/วัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

2. สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว รวมทั้งมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ดี

3. มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4. มีความคิดสร้างสรรค์

5. มีทักษะด้านคอมพิเวตอร์และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point

6. หากใช้ Photoshop หรืออกแบบงานกราฟิกได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:

เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร1 ชั้น4 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4
คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพมหานคร, 10110

 

วิธีการสมัคร:

สมัครฝึกงาน คลิกที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...