การศึกษานิวซีแลนด์มุ่งพัฒนานักศึกษานานาชาติ พร้อมรีแบรนดดิ้งชูแนวคิด “I AM NEW” เน้นพัฒนา 5 ทักษะสู่ตัวตนใหม่

ในยุคที่โลกมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การศึกษาและการเดินทางไปต่างแดนเป็นเรื่องง่ายดาย นิวซีแลนด์ ถือเป็นประเทศเป้าหมายหลักด้านการศึกษาในอันดับต้นๆ ที่นักเรียนต่างชาติจากนานาประเทศเลือกเดินทางไปศึกษาต่อ รวมถึงนักเรียนไทย

 

 

ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 125,000 คน ที่กำลังศึกษาต่ออยู่ที่นิวซีแลนด์ เพราะด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงาม และความโดดเด่นด้านระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล  ล่าสุดนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 ของประเทศที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตที่ดีที่สุดในโลก โดยเป็นที่ 1 ของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จากการสำรวจของอีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (The Economist Unit: EIU)

ปี 2019 นิวซีแลนด์พร้อมตอกย้ำความเป็นต้นแบบด้านการศึกษาระดับโลกอีกครั้ง ด้วยการปรับภาพลักษณ์ใหม่ (Re-Branding) และปรับยุทธศาสตร์การศึกษานานาชาติครั้งใหญ่ในรอบ 6 ปี เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองความท้าทายโอกาสของภาคการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพลเมืองโลก

 

 

มิส ลิซ่า ฟุตสเชค ผู้จัดการทั่วไประหว่างประเทศ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ กล่าวว่า การปรับภาพลักษณ์ใหม่ของการศึกษานิวซีแลนด์ในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “I AM NEW: ฉันคือนิว” ซึ่งบ่งบอกถึงแนวทางการศึกษาของนิวซีแลนด์และวิธีที่เรามองโลก เป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงแรงบันดาลใจสำหรับมุมมองและเอกลักษณ์ใหม่ๆ ด้วยวิธีคิดและการศึกษาแบบก้าวหน้าของนิวซีแลนด์ที่มุ่งเน้นโลกอนาคต การมีมุมมองแบบพลเมืองโลก ที่จะเปลี่ยนนิยามและรูปแบบการศึกษาแนวใหม่ เพิ่มคุณค่าของ “ทักษะ” มาต่อยอด “องค์ความรู้” เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centric – I AM NEW) ส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับผลวิจัยใหม่ ซึ่งพบว่านักเรียนของเราเป็นนักคิดอิสระ ที่ต้องการสร้างเส้นทางของตัวเอง ต้องการสร้างชื่อเป็นผลงานของตนเองไว้บนโลก มากกว่าจะทำตามรูปแบบดั้งเดิม เยาวชนเหล่านี้ต้องการการสนับสนุนเชิงบวกที่ยั่งยืนโดยใช้ความรู้และการคิดอย่างชาญฉลาด พวกเขามุ่งเน้นไปที่เป้าหมายในอนาคตและได้รับแรงบันดาลใจจากผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

 

 

สำหรับ แนวคิด “I AM NEW: ฉันคือนิว” นี้จะมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนานักศึกษานานาชาติใน 5 ทักษะหลักๆ ที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่ตัวตนใหม่ๆ การค้นหาศักยภาพตัวเอง เพื่อความสำเร็จในอนาคต ได้แก่

1. New skills (ทักษะใหม่ที่จำเป็นในอนาคต) การศึกษานิวซีแลนด์ พัฒนาความสามารถของนักเรียนทุกคนในการคิดวิเคาระห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

2. New understanding (ความเข้าใจใหม่) การศึกษานิวซีแลนด์สอนวิธีให้นักเรียนนำความรู้ไปสร้างทักษะที่จำเป็นในอนาตคเพื่อไปใช้ทำงานได้ทั่วโลก

3. New perspectives (มุมมองใหม่ที่ชัดเจน) การศึกษานิวซีแลนด์สนับสนุนความหลากหลาย ความเอาใจใส่ และวิธีการใหม่ๆ ให้เกิดการมองโลกในมุมมองใหม่

4. New outcomes (ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ใหม่) การศึกษานิวซีแลนด์เตรียมความพร้อมนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคตได้

5. New growth (การเติบโตรูปแบบใหม่) การศึกษานิวซีแลนด์จะสร้างความท้าทายและสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ นักเรียนที่นิวซีแลนด์จะมีอิสระในการคิดด้วยตนเอง รู้จักตั้งคำถาม พร้อมคิดหาไอเดียใหม่ให้กับการค้นพบของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบท่องจำตำรา นักเรียนจะได้รับการสอนให้คิดวิเคาระห์และสร้างสรรค์ มีการทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาร่วมกัน จากการพูดคุยและคิดอย่างอิสระ ผสานกับเทคโนโลยี ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งปลูกสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การสร้างภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และการออกแบบ ที่มีครูร่วมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ ในอุตสาหกรรมนั้นๆมาให้คำปรึกษาและฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่ที่จะไปทำงานในอนาคตได้

 

 

นิวซีแลนด์ ประเทศนวัตกรรมการศึกษา

นิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นประเทศนวัตกรรมด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของโลก โดยมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 50 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียแปซิฟิก (2018) นอกจากนี้นิวซีแลนด์ติดอันดับ 22 (จาก 127 ประเทศ) ในด้านนวัตกรรมระดับโลก ดัชนีนวัตกรรมระดับโลก (2018) และนิวซีแลนด์ยังติดอันดับท็อป 10 จาก 139 ประเทศสำหรับความคิดสร้างสรรค์ ดัชนีความคิดสร้างสรรค์ทั่วโลก (2015)

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ทุกแห่งติดท๊อป 3% ของโลก

 

 

การศึกษานิวซีแลนด์มุ่งตลาดเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก

นาย จอห์น แลกซัน ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ กล่าวว่า ปัจจุบันนิวซีแลนด์มีนักเรียนนักศึกษาต่างชาติอยู่มากกว่า 125,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนจากประเทศจีนและอินเดียมากถึง 50% ซึ่งตลาดเอเชียแปซิฟิกตลาดสำคัญของการศึกษานิวซีแลนด์ ได้แก่ จีน 40,323 คน อินเดีย 20,397 คน ญี่ปุ่น 10,272 คน เกาหลี 7,512 คน และไทย 3,377 คน โดยตลาดประเทศไทยมีมูลค่ามากกว่า 120 ล้านเหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยเพิ่มขึ้น 9% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

โดยการศึกษานิวซีแลนด์ได้มุ่งขยายตลาดการศึกษาในประเทศไทย ทั้งในระดับโรงเรียนและภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการส่งเสริมและปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น โปรแกรมภาษาอังกฤษพร้อมการฝึกงาน หลักสูตรระดับปริญญาตรีพร้อมการฝึกงาน หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารและพัฒนาโรงเรียน และกลยุทธ์การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...