คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากม.มหิดล!! หัวข้อ “การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา”

“การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา” เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้สนใจศึกษามีความเข้าใจถึงหน้าที่และส่วนร่วมในการพัฒนานักกีฬาของนักเวชศาสตร์การกีฬา อีกทั้งยังมีความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับหลักการกลไกการบาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บ สาเหตุการบาดเจ็บ การบาดเจ็บตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เพื่อนำไปสู่กระบวนการป้องกันการบาดเจ็บและการฟื้นฝู ทางการกีฬาได้

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (LEARNING OUTCOME):

LO 1 เข้าใจขอบข่ายบทบาทหน้าที่และความเกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานของเวชศาสตร์การกีฬา กับวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงอื่นๆ

LO 2 เข้าใจและอธิบายความรู้กายวิภาคศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในวิทยาศาสตร์การกีฬา

LO 3 เข้าใจและอธิบายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของการบาดเจ็บ

LO 4 เข้าใจถึง การติดตามและประเมินความเสี่ยง ของการบาดเจ็บทางการออกกำลังกายและกีฬา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สำหรับผู้เรียนที่ต้องการใบประกาศนียบัตรวิชานี้ จะต้องผ่านการเรียน กู้ชีพกู้ใจ ใครๆก็ทำได้ (Basic Life Support)ก่อนจึงจะสามารถรับใบประกาศนียบัตรวิชานี้ได้

2. บุคคลทั้วไปที่ไม่ต้องการใบประกาศนียบัตร สามารถลงเรียนได้เลย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.mahidol.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...