เปิดรับสมัครแล้ว!! ค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 19 จากวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ค่ายลานเกียร์เป็นค่ายที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่สนใจศึกษา ต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แต่ยังไม่มั่นใจ หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ ได้เข้ามาสัมผัสการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการจริง รวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 หรือ ปวช. ปีที่ 1-2

2. ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

3. สามารถค้างคืนได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาจัดค่าย

4. ไม่เคยเข้าร่วมค่ายลานเกียร์มาก่อน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่ larngear.com (ค่าใช้จ่าย 500 บาท)

 

ปิดรับสมัคร:

10 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

LarnGear Camp

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...