เชิญร่วมการแข่งขัน International StarT Competition ชิงโอกาสเยือนฟินแลนด์ฟรี!!

ศูนย์ LUMA Center Finland ซึ่งเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ประสงค์จะเชิญชวนนักเรียนและครูอาจารย์จากโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ International StarT Competition ประจำปี ค.ศ. 2019-2020 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

รายละเอียดการแข่งขัน:

International StarT Competition เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยระดับนักเรียนจะต้องทำโครงการ/ผลงานที่สร้างสรรค์ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์ในลักษณะเป็นกลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 2 คน

ส่วนในระดับครูอาจารย์ จะเป็นการแข่งขันจัดทำโครงการเรียนการสอนที่เป็นเลิศร่วมกันเชิงสหวิทยาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์

 

รางวัล:

โครงการที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลนานาชาติ LUMA StarT Awards 2020 และเจ้าของโครงการจะได้รับเชิญให้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อนำเสนอโครงการที่ LUMA Symposium โดยศูนย์ LUMA เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก

 

 วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://start.luma.fi/en/

 

ปิดรับสมัคร:

14 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...