เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน Franco-Thai 2020 ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อป.โท-เอกที่ประเทศฝรั่งเศส

ทุน Franco-Thai 2020 (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, สวัสดิการนักเรียนทุน, ประกันสุขภาพ, เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน, หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน, ช่วยเหลือในการจองที่พัก, ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาและหลักสูตร ไม่จำกัดสถาบัน (รัฐบาลหรือเอกชน) ได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– อายุต่ำกว่า 35 ปี (ในวันที่ 1 กันยายน 2562)

 

วิธีการสมัคร:

ศึกษาคู่มือการสมัครทุนได้ที่ www.francothai-science.com

 

ปิดรับสมัคร:

19 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

CampusFrance Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...