EDeaf เปิดรับอาสาสมัครมาสอนน้องๆ หู‼️ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤศจิกายน 2562

EDeaf เปิดรับอาสาสมัครมาสอนน้องๆหู‼️ โอกาสที่ “คุณ” จะได้ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำการศึกษาของน้องหูมาถึงแล้ว!

EDeaf สนใจน้องๆ หูหนวก (ขอเรียกว่าน้องหู) เราเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จได้เมื่อบุคคลรอบข้างมองเห็นศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มที่รวมถึงน้องหูด้วย เราอยากลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ เหล่านั้น

 

 

EDeaf มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

– สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับน้องหู

– ให้น้องหูรู้จักและสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตได้

– สร้างความร่วมมือระหว่าง เด็ก ผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน และ อาสาสมัครในการพัฒนาศักยภาพน้องหูอย่างต่อเนื่อง

– สร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคนหูดีและคนหูหนวก

 

EDeaf เกิดมาได้อย่างไร?

เราเป็นกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริการ่วมกับมูลนิธิ Saturday School เราเห็นว่า น้องหูถูกปิดกั้นด้วยขีดจำกัดของร่างกายในด้านการศึกษาและพัฒนาตัวเอง เราอยากให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเติมเต็มศักยภาพของตนเอง EDeaf (Education for the Deaf) หวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และช่วยเหลือน้องหูที่มีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง และบรรลุถึงเป้าหมายของชีวิตตามที่พวกเขาต้องการ

 

ครูอาสาทำอะไรบ้าง?

กิจกรรมหลักของโครงการ EDeaf คือการทำกิจกรรมอาสาให้ความรู้และทักษะต่างๆ ที่น้องหูต้องการ โดยครูอาสาทำการสอนทั้งหมด 10 ครั้ง และอีก 1 ครั้ง คือวัน Big Day (วันแสดงผลงาน)

ข้อสำคัญ : ครูอาสาจำเป็นต้องเข้าสอนอย่างน้อย 80% ของโครงการและจำเป็นต้องเข้าร่วม Training ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม

 

EDeaf ทำที่ไหน?

ที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ

 

EDeaf ทำตอนไหน?

ระยะเวลาการสอนครั้งแรก เริ่มเดือนธันวาคม 2019 – กุมภาพันธ์ 2020 เราสอนต่อเนื่องทุกวันเสาร์ ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วง 9.00- 12.00 เป็นช่วงสอนน้องหู และ ช่วง 13.00 – 16.00 เป็นช่วงถอดบทเรียนของครูอาสาและทีมงาน

 

ครูอาสาสอนวิชาอะไร?

รูปแบบการสอนของครูอาสาจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ใช่วิชาการ เป็นการสอนที่มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของน้องหูในด้านต่างๆ ที่ไม่ใช่ในบทเรียน ประกอบไปด้วย 5 วิชา ดังนี้

1. วิชาออกแบบสติกเกอร์ Line

2. วิชาการถ่ายภาพอย่างง่ายจากสิ่งรอบตัว

3. วิชากิจกรรมการแสดงและเต้น

4. วิชาทำหนังสั้นลงใน YouTube

5. วิชา Community Project

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเป็นอาสาสมัครได้ที่ https://forms.gle/kGYZhcJtpKm8vSdg9

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 4 พฤศจิกายน 2562

วันสัมภาษณ์ : 9,10,16 และ 17 พฤศจิกายน 2562

Training Day : 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

EDeaf: Education for the Deaf

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...