AUA เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมสนับสนุนทุนจัดเต็ม!!

AUA (เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม AUA Student Activity “Design Thinking for Urban Challenges: Big Data Approach” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11-19 มกราคม 2020 ณ Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

1. ค่าที่พัก

2. ค่าเดินทางภายในประเทศระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม

3. อาหารและเครื่องดื่ม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) จากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ประเทศไทยมี 5 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

2. เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรอย่างน้อย 1 ขึ้นไปขึ้นไป

3. ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครและประกาศรับสมัครฉบับเต็มได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและส่งใบสมัครไปถึง Ms. Ahn, Office of International Affairs, SNU ทางอีเมล ahnsihun@snu.ac.kr

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...