สมัครชิงทุนเต็มจำนวนจากโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7

ตามหาตัวแทนเยาวชนที่มีเรื่องราวในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตัวเองมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Asia Pacific Youth Exchange

เรื่องราวของเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ Youth Policy Toolbox ของ UNESCAP และได้รับเชิญมาเป็น Speaker ในงาน Asia Pacific Youth Forum on SDGs ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังได้รับทุนเต็มจำนวนมูลค่า 30,000 บาท ในการเข้าร่วมโครงการ Asia Pacific Youth Exchange ประเทศไทย ครังที่ 7 ในหว่างวันที่ 7 – 18 มกราคม 2562

ส่งเรื่องราวและสมัครชิงทุนสนับสุนเต็มจำนวนได้แล้ววันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 กรอกใบสมัครพร้อมแนบ CV และ Youth Policy Toolbox Proposal ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง http://bit.ly/ThaiYPToolbox

ประกาศผลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

หรือหากไม่สมัครเข้าร่วมทุนเต็มจำนวน ค่าเข้าร่วมโครงการ 20,000 บาท

สามารถสมัครไม่เข้าร่วมทุนได้ที่ http://bit.ly/APYEJan20app

 

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 เป็นโครงการระยะเวลา 2 สัปดาห์ จัดขึ้นวันที่ 7-18 มกราคม 2563 เพื่อให้เยาวชนจากเอเชียแปซิฟิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมขนและสังคม

โครงการประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1. การพัฒนาความเป็นผู้นำ เพื่อให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ควบคู่กับการวิจัยเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวความพร้อมการเก็บข้อมูลในกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน

2. การลงพื้นที่ชุมชน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และสำรวจปัญหาต่างๆ ในชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนา ผ่านการพูดคุย และทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาตามแนวทางของ SDGs

3. การนำเสนอโครงการต่อผู้แทนจาก UN ภาครัฐ และภาคเอกชน ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุมชนที่ได้กลั่นกรองมาจากการเก็บข้อมูลในชุมชน เพื่อให้องค์กรต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับเยาวชนสามารถเป็นผู้สานต่อโครงการให้กับชุมชนได้

 ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

1. ได้เข้าร่วมงาน “Asia Pacific Youth Forum on SDGs” ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ประเทศไทย

2. เรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมผ่านกระบวนการ Design Thinking

3. ลงพื้นที่ชุมชนในประเทศไทย และร่วมออกแบบธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

4. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านการพูดคุยพัฒนาโครงการกับเมนเทอร์ที่มีประสบการณ์

5. รู้จักเพื่อนใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #SDGen จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

 รายละเอียดเพิ่มเติม

www.apyethailand.org

www.facebook.com/apyethailand

https://yptoolbox.unescapsdd.org/

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...