สมัครด่วน!! โครงการฝึกงานกับ UNESCO สำหรับนิสิต-นักศึกษาชาวไทย

UNESCO เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน (สาขาศิลปะ วัฒนธรรม) เข้าร่วมฝึกงานกับ UNESCO ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครจะต้องมีระดับการศึกษาเทียบเท่ากับระดับอนุปริญญาศิลปหัตถกรรม (Arts & Crafts Diploma) อย่างน้อย 2 ปี

2. ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน สถาบันหรือมหาวิทยาลัยในสาขาศิลปหัตถกรรม (Arts & Crafts)

3. เคยได้รับทุนการศึกษาหรือรางวัล (มีหลักฐานยืนยัน)

4. อายุไม่เกิน 28 ปี

5. สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.fondationcultureetdiversite.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

France Alumni Thailande

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...