ทุนเรียนต่อปริญญาตรีที่ Newcastle University มูลค่า 189,000 บาท

Newcastle University ประกาศมอบทุน Undergraduate Music Scholarships ให้แก่นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีในด้านดนตรี รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า £5,000 (ประมาณ 189,000 บาท) รวม 4 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีสาขาต่อไปนี้

BA Honours Music (W300)

BMus Honour Music (W304)

BA Honours Contemporary and Popular Music (W301)

BA Honours Folk and Traditional Music (W344)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาจาก UK / EU หรือเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์เรียนต่อในปีการศึกษา 2020

2. สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ได้ (Interview Day)

3. สมัครเข้าเรียนในสาขาที่กำหนดและได้รับการเสนอชื่อ

4. มีคะแนน TOEFL หรือ IELTS สำหรับยื่นประกอบการเรียนต่อ

5. คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสอบที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ไม่มีใบสมัครสำหรับทุนนี้ ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม Interview Day จึงจะได้รับการพิจารณาให้ทุนนี้

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ncl.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...