University of Toronto แจกทุนเรียนต่อป.ตรี ที่แคนาดา มูลค่า 610,000 บาท

University of Toronto แจกทุนการศึกษาภายใต้ชื่อ “U of T Engineering International Scholar Award” ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ มูลค่าสูงถึง 610,000 บาท

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $20,000 (610,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในคณะ The Faculty of Applied Science and Engineering ณ University of Toronto

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่กำหนด ลงทะเบียนที่นี่ หลังจากได้รับการตอบรับเข้าเรียน ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

ระบบจะเปิดให้สมัครได้ในช่วงปลายเดือนกันยายน และจะปิดรับสมัครประมาณวันที่ 15 มกราคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

future.utoronto.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...