เปิดคอร์สออนไลน์ “อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย” ให้เรียนกันฟรีๆ !!

อาหารถือเป็นหนึ่งในเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องเข้าถึงทั้งยังช่วยบ่งชี้สุขภาพได้ ดังนั้นจึงมีงานวิจัยมากมายผลิตออกมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ว่า “กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด”

คอร์ส “อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย” เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจได้มาลงทะเบียนกันแบบฟรีๆ ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC คิดค้นหลักสูตรโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนักวิชาการหน่วยงานโภชนาการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

 

วิชานี้เรียนอะไร?

หลักการ แนวคิดและความสำคัญเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลในแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การให้คำแนะนำเรื่องอาหารไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการชะลอวัย

 

วัตุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด และความสำคัญเรื่องอาหารกับสุขภาพและการชะลอวัยได้

– ผู้เรียนสามารถบอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัยของบุคคลในแต่ละช่วงวัยได้

– ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหาร และวิธีการปรุงอาหารไทยที่ดีต่อสุขภาพและการชะลอวัยได้

– ผู้เรียนสามารถให้คำแนะนำและยกตัวอย่างอาหารไทยเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่พบได้บ่อยได้

– ผู้เรียนสามารถให้คำแนะนำและยกตัวอย่างผลไม้ ขนมไทย อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อการชะลอวัยได้

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 3 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีสมัครเรียน:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...