ประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 ชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท

มาวาดลวดลายความเป็นศิลปินผ่านผลงานศิลปะแล้วส่งไปชิงทุนการศึกษากันดีกว่า!!

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 หัวข้อ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 330,000 บาท

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– นักเรียนชั้นประถมศึกษา หรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 12 ปี

– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 15 ปี

– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 19 ปี

– หมายเหตุ ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชนเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

 

กติกาการประกวด:

– ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ (แกรไฟต์) ฯลฯ

– ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเทอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าว จะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที

– ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ เฟสบุ๊ค PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com ส่งมาที่ ประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี” ตู้ ปณ. 16 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

– การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพเพื่อนำไปตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด ภาพที่ได้เข้ารอบจะได้จัดแสดงอยู่บน Hall of Fame ในเฟสบุ๊ค PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

 

กำหนดระยะเวลา:

– เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

– ประกาศผลวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทางเฟสบุ๊ค PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ www.pttgcgroup.com

 

รางวัลการประกวด:

ระดับประถมศึกษา

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

*หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทรศัพท์ 0 2511 4178

เฟสบุ๊ค PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

 

ที่มา: PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...