กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครพนักงาน วันนี้ – 20 ก.ย. 62

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 – 17,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัครพนักงานฯ

ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารอื่นๆ มาที่อีเมล ASEANTH1201@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

20 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...